Casco Floor Expert VD Moisture Block

Fuktisoleringsprimer för byggfukt i betong med en relativ fuktighet upp till 96 % RF. Tillåter tidig montering av golvmattor med dispersionslim.

  • Casco Floor Expert VD Moisture Block är en fuktisoleringsprimer för byggfukt i betong med en relativ fuktighet upp till 96 % RF.
  • Tillåter tidig montering av golvmattor med dispersionslim.
  • Casco Floor Expert VD Moisture Block är en vattenburen primerdispersion som inte har de nackdelar i arbetsmiljön som äldre typer av epoxiprimers som används i samma syfte.
  • Vid användandet på nyproducerad betong kan Casco Floor Expert VD Moisture Block användas för tidig avjämning och endast 5 mm skikttjocklek av avjämningsmassa.

  • För tidigare installation av golv beläggningar i nya byggnader
  • Möjliggör priming och avjämning samma dag
  • Skall alltid avjämnas med minst 5 mm
  • Blockerar fukt upp till 96 %
  • Klar att använda - färdigblandad
  • EC 1 PLUS och M1
Casco Floor Expert VD Moisture Block