Casco® Activator 22

Lösningsbaserad vidhäftningsförbättrare för icke-porösa material.

Casco® Activator 22 är en lösningsmedelsbaserad färglös klar vidhäftningsförbättrare, som reagerar med fukt och avsätter aktiva grupper på underlaget. Casco® Activator 22 är utformad för behandling av limytor före applicering av Casco® STP-baserade lim och tätningsmedel.

  • Förbättrad vidhäftning på olika icke-porösa underlag
  • Kort flash-off tid
  • Lätt att använda
  • Transparent