Vad är kontaktlim?

Kontaktlim är precis vad det låter som. Två limmade sidor som ska ha kontakt med varandra. Den här typen av lim ska strykas ut tunt på båda sidor, sammanfogas och därefter pressas ihop. Det är ett relativt snabbt lim och har normalt sett väldigt bra hållfasthet när det väl sitter.

Kontaktlim finns i två varianter, vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat. Båda varianterna tillhör de torkande limmen och härdar genom att  vattnet, eller lösningsmedlet, dunstar bort ur limfogen.  

Var används kontaktlim?

Kontaktlim är ett mycket starkt och mångsidigt lim som rätt använt kan limma så gott som vad som helst.

Trä

Fanér

Plast

Metall,

Skumgummi

Kakel

Glas

Kartong

Fuskläder

Byggnadspaneler

Bänkskivor

Möbler

Kork

Tältduk

Gummi

Linoleum

Läder

Polyeterskum

Med mera...

Hur används kontaktlim?

Det känns konstigt, men limmet SKA torka innan delarna som ska limmas ihop, läggs samman.

Steg 1

Börja med att fördela limmet på båda arbetsstyckena.

Steg 2

Vänta tills limytan är fingertorr (inte klibbar när man rör på det).

Steg 3

För ihop materialen
varvid de limbestrukna ytorna genast hugger tag i varandra. Var noggrann
när du för ihop materialen då efterjusteringsmöjligheterna är små.

Steg 4

Helst ska delarna läggas i ordentlig press mot varandra med hjälp av
tving, vikt eller liknande.

När man använder kontaktlim bör man ha i minnet att den slutliga hållfastheten inte uppnås förrän allt lösningsmedel eller vatten försvunnit ur fogen. Minst ett av de limmade materialen måste alltså vara sugande, kunna släppa igenom lösningsmedlet eller vattnet (även om detta inte nödvändigtvis behöver gå fort).  

Prestera under press

Kontaktlim behöver inga långvariga presstryck, men de halvtorra fogytorna måste pressas samman hårt, för att kontakt skall uppnås över så stor del av fogytan som möjligt. Kontaktlim betraktas ofta som ett enkelt sätt att limma för att fixeringstiden är kort.

Det finns dock situationer där det kan vara svårt att sätta materialen under press. Där finns ett av våra limmer, Casco® Kontaktlim S9 Super, peciellt lämplig om pressordning saknas eller där det inte fungerar att få till presstryck.

kontaktlim utan press

Vatten- eller lösningsmedelsbaserat kontaktlim

vattenbaserat kontaktlim

Skillnad på vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat kontaktlim är att kontaktlim med lösningsmedel har fördelen av att torka snabbare och erbjuda en snabb bindningsprocess. Det är ingen skillnad i beständighet eller hållfasthet.

Lösningsmedelsfritt

Att arbeta med lösningsmedel innebär högre arbetsmiljörisk och vid förvaring och hantering måste man även ha i beaktande att de är klassificerade som brandfarliga.

Som ett alternativ till traditionella lösningsmedelsbaserade kontaktlim kan vi erbjuda ett vattenburet alternativ, Casco Contact. Detta lim har liknande användningsområden som ett traditionellt kontaktlim, men med fördelen att den inte missfärgar PVC. Som tidigare nämnt har den en något längre torktid eftersom vatten avges något långsammare än lösningsmedel.