Casco® Linoljekitt

Traditionellt kitt för glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar.

Traditionellt kitt för glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar.

  • Användningsklart spackel
  • Lätt att bilda glasfogar
  • Kan målas med de flesta färger