Casco® WindowSeal Fönsterfog

Högelastisk vit fogmassa för renovering och omglasning av fönster

Mycket god vidhäftning på nästan alla ytor, även om de är lite fuktiga.

  • Mycket åldringsbeständig
  • Kulör- och UV-beständig
  • Speciellt utvecklad för att kunna användas med olika färgsystem
  • Miljömässigt gynnsamt med avseende på arbets- och inomhusmiljö samt avfallshantering och livscykelaspekter
  • Övermålningsbar
 
Casco® WindowSeal Fönsterfog Casco® WindowSeal Fönsterfog