RR

HÖGKVALITATIVT SNABBHÄRDANDE BYGGSPACKEL.

Ett mycket snabbhärdande, cementbaserat bygg-universalspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Avsett för fyllning, lagning, reparation på golv, väggar och i tak samt fallspacklingar på golv. Kan användas i tjocka skikt (upp till 50 mm). Vid helspackling ska sandinblandning ske om skikttjockleken är mer än 10 mm. Skall beläggas.

  • Lagningsspackel
  • Fallbyggnad i våtrum
  • Sprickfri även i tjocka lager
  • Snabbhärdande oberoende av skikttjocklek
RR RR