Casco® SuperSet

Ett allsidigt enkomponentslim för monteringar av de flesta material, fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä, frigolit m.fl.

Casco® SuperSet är ett allsidigt enkomponentslim för monteringar av de flesta material, fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä, frigolit m.fl. Fukthärdande monteringslim med elastiska egenskaper och utmärkt vidhäftning till de flesta material. Ojämnheten i fogen kan vara flera millimeter.

  • Hög thixotropisk och enkel att applicera
  • Stark elastisk, fyllande fog
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Mycket goda åldringsegenskaper och temperaturbeständighet
  • Limfogen krymper ej och tar upp vibrationer
  • Miljömässigt gynnsam när det gäller arbets- och inomhusmiljö samt avfallshantering och livscykelaspekter