En fog är en smal och ofta flexibel massa mellan två material eller ytor för att skapa en tät skarv. Fogen kan vara permanent eller tillfällig och används vanligtvis för att koppla samman olika delar av en konstruktion. Fogar kan bestå av olika material beroende på var fogen sitter och vad den ska utstå.

Fogen är en viktig del av många konstruktioner och används inom en mängd olika områden, inklusive bygg, fordonstillverkning, elektronik och metallbearbetning. En korrekt utförd fog kan säkerställa att två delar hålls samman på ett starkt och hållbart sätt.

Olika typer av fogmassa

En silikonfog är en typ av fog som används för att täta och försegla mellan olika material, såsom glas, plast, metall eller trä. Silikonfogar är kända för sin höga flexibilitet och utmärkta förmåga att tåla olika påfrestningar, såsom rörelser, vibrationer och temperaturvariationer. Det finns olika typer av silikonfogar som är specialanpassade för olika ändamål bland annat fog som klarar höga temperaturer som till exempel i motorutrymmen eller ugnar.

Transparenta fogar är populära i applikationer där mycket glas förkommer och man inte vill se fogen, till exempel akvarium eller vid montering av glasrutor.

Fogar som används på båtar och husvagnar är speciellt formulerade för att klara de krävande förhållanden som är förknippade med marina och mobila applikationer. Dessa fogar är vattentäta, UV-beständiga och har en hög motståndskraft mot korrosion och saltvatten. De används för att täta och försegla fogar och skarvar på båtar, husvagnar, husbilar och andra fritidsfordon för att förhindra vatteninträngning, minska risken för fukt- och mögelskador samt för att förbättra fordonets hållbarhet och livslängd.

När det gäller appliceringen av fogar är det viktigt att följa instruktionerna i produktdatabladet för att uppnå bästa resultat. Rätt fog på rätt plats ger dig en snygg och hållbar fog som räcker länge.

Rätt fogmassa på rätt plats

Casco® SuperFix  Ett superstarkt monteringslim med tätande egenskaper och utmärkt vidhäftning till de flesta material, utom feta plaster. Ojämnheterna i fogen kan vara flera millimeter. Limfogen blir fyllande och elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme och kyla, samt mot många olika kemikalier, t ex olja, aceton, ättiksyra, lacknafta m.fl. Kan användas inom- och utomhus

Casco® ClearSeal Glasklar är en klar och transparent fukthärdande elastisk fogmassa  för inomhusbruk. Kan användas istället för silikon. Utmärkt vidhäftning till de flesta material utan primer. 

Casco® Silikon är en lågmodulär, fukthärdande och mycket elastisk silikon som är antimögelbehandlad. Kan användas inom- och utomhus och är UV- och vattenbeständig.

Casco® Marin&Teknik är ett fukthärdande elastisk lim och fogmassa för krävande områden. Fäster på de flesta material och är lösningsmedelsfritt och övermålningsbart Speciellt avsedd för utomhus- och inomhusbruk i båtar, bilar, husvagnar och i hus.

fogning