Casco® RX Original

Lösningsmedelsbaserat lim avsett för limning av papper

Casco® RX Original är ett lösningsmedelsbaserat lim avsett för limning av papper.

  • Skrynklar inte pappret
  • Bra vidhäftning på kartong, trä och läder
  • Är transparent och färglös
  • Bra värme- och vattenbeständighet
  • Exceptionellt bra hållbarhet på lång sikt