Casco® Aqua Tät

Tätning av PVC i våtrum

Lämplig som tätningsmedel vid PVC-arbeten i våtrum, t ex vid rörgenomföringar i hörn och längs kanter

  • Transparent snabbtorkande, elastisk tätmassa
  • Innehåller antimögelmedel
  • Tixotrop
  • Vattenbeständig
  • Mycket goda åldringsegenskaper