Limma plast

Att limma plast kan vara en utmaning på grund av de unika egenskaperna hos plastmaterial. Dessutom finns det inte ett material som är plast. Plast kan vara en mängd olika varianter med olika egenskaper. last kan variera i sina egenskaper beroende på typen av plast och dess kemiska sammansättning.

Vissa plaster kan vara mycket mjuka, flexibla eller har låg temperaturbeständighet, medan andra kan vara styva och ha hög temperaturbeständighet. Det är viktigt att välja rätt typ av lim som är kompatibelt med det specifika plastmaterialet för att uppnå en stark och hållbar fog.

Det finns flera olika typer av lim som kan användas för att limma plast. Det kan vara en utmaning att välja rätt typ av lim som är bäst lämpad för det specifika plastmaterialet och det avsedda användningsområdet. Vi har cyanoakrylatlim (expresslim), epoxylim och akryllim med olika egenskaper och användningsområden.  Felaktigt val av lim kan resultera i en svag fog som kan släppa eller brytas under belastning. Förutam att välja rätt lim kan det även vara nödvändigt att förbehandla plastytan genom att använda metoder som slipning eller förbättra ythäftningen med en aktivator.

Rätt lim för att limma plast

Casco® Aqua Tät är ett acrylpolymerlim lämpligt som tätningsmedel vid PVC-arbeten i våtrum, t ex vid rörgenomföringar i hörn och längs kanter. Limmet ät transparent, snabbtorkande, elastiskt och innehåller antimögelmedel.

Casco® Express Lim är ett cyanoakrylatlim med snabb härdning och god flödesförmåga. Bra vidhäftning till trä, porslin, glas, keramik, läder, metall e.g. Hög initial styrka och fäster direkt. Bra val vid limning mellan två täta material

Casco® Express Gel ett lite mer trögflytande, droppfritt snabblim för små, svåra lagningar. Idealiskt vid snabblimning på lodräta ytor. För limning på både sugande och ickesugande underlag.

Casco® Expresslim tubes Cyanoakrylatlim för limning av både porösa och icke-porösa material som små föremål av metall, sten, porslin, keramik, gummi, styv plast, trä, kork, läder etc. Lätt att använda med det lilla praktiska röret. Hög initial styrka och fäster direkt.

Casco® Strong Epoxy Metal Epoxibaserad tvåkomponent metallfärgad slitstarkt epoxilim. Limmar metall (stål, aluminium, järn) med varandra eller till sten, trä, betong och olika syntetiska material som Formica, polyester och Bakelite. Extremt stark limfog med hög motståndskraft mot kemikalier. Lämplig för att fylla små hål i radiatorer. 

limma plast