Att limma metall kan kännas riskabelt. Limma något så hårt som metall, kan det hålla? Korta svaret är, ja, det håller. Det kan vara allt från att laga små metallföremål till att montera stora metallstrukturer. Med rätt typ av lim och korrekt applicering kan man uppnå starka och hållbara metallfogar som är motståndskraftiga mot olika påfrestningar.

Det är viktigt att notera att olika metaller kan kräva olika typer av lim och att det kan vara nödvändigt att välja ett lim som är speciellt utformat för den typ av metall som ska limmas. Det är också viktigt att följa anvisningarna i produktdatabladet för att säkerställa en säker och effektiv limning av metallkomponenter.

Rätt lim för att limma metall

Casco® Strong Epoxy Metal är ett epoxibaserat tvåkomponent metallfärgad slitstarkt epoxilim. Limmar metall (stål, aluminium, järn) med varandra eller till sten, trä, betong och olika syntetiska material som Formica, polyester och Bakelite. Extremt stark limfog med hög motståndskraft mot kemikalier. Lämplig för att fylla små hål i radiatorer. 

Casco® Strong Epoxy Superquick är ett extra snabbhärdande 2-komponents epoxilim. Det limmar glas, porslin och keramik och ger en stark och beständig lagning på 90 sekunder.

Casco® Strong Epoxy Professional är ett epoxibaserat, 2- komponentlim resistent mot vatten, hushållskemikalier och lösningsmedel av olika slag. För limning av metaller, keramik, porslin, kristall, glas, elfenben. Bra limför användning mellan snäva material.

Casco® Strong Epoxy Rapid är ett epoxibaserat 2-komponentslim idealisk för snabb, stark och osynlig reparation. Perfekt för snabb, stark och osynlig reparation av keramik, porslin och glas. Limmet är kristallklart och tål temperaturer upp till cirka +100 °C.

Casco® Universal Kraft är ett lösningsmedelsbaserat transparent universallim för limning av de flesta material. Universal Kraft har god vidhäftning mot läder och ger en seg, mjuk och vattenavvisande limfog.

limma metall