Casco® HusFix

UNIVERSELLT CEMENTBASERAT LAGNINGSBRUK FÖR HÅL, SPRICKOR OCH HELSPACKLING AV VÄGGYTOR.

Cementbaserat lagningsspackel med fyllkapacitet 1-30 mm/lager för lagning av små och stora hål.samt skarv- och bredspackling. Behöver inte övermålas. Produkten kan blandas med olika mängd av vatten, från mindre mängd vid lagning av hål och stora skador, till mer vatten för en konsistens som går att rolla upp på väggen.  Kan spacklas i tjocka skikt sjunker inte, kan skruvas och spikas direkt i spacklet.

  • Mycket bra fyllnadsförmåga
  • Låg krymp även i tjocka skikt
  • Bra väderbeständighet
  • Kan övermålas
  • Finkornig 
  • Möjligt att spika och skruva i spacklet
  • Lättslipad