Limma utomhus

Att limma utomhus kan vara en utmaning på grund av påverkan från väderförhållanden och miljöfaktorer. Det kräver noggrannhet och omsorg för att uppnå bästa möjliga resultat. Genom att välja rätt lim, förbereda ytan ordentligt, hantera temperatur och fuktighet, använda rätt limningsteknik och regelbundet underhålla limmade ytor, kan man säkerställa att limningen förblir hållbar.

Att tänka på vid limning utomhus

Materialval

Det är viktigt att välja lim som är utformat för att klara av de utmaningar som olika väderförhållanden kan medföra, såsom fuktighet, temperaturförändringar och 
UV-strålning. Exempel på limtyper som är lämpliga för utomhusbruk inkluderar polyuretanlim, epoxylim och väderbeständigt trälim.

Temperatur och fuktighet

Temperatur och fuktighet kan påverka limmets prestanda och härdaprocess. Det är viktigt att följa rekommendationerna i produktbladet för att uppnå bästa möjliga resultat. Limning i extremt kalla eller varma temperaturer kan påverka limmets härdning och hållfasthet negativt.

Förberedelse av ytan

Ytan som ska limmas måste vara ren, torr och fri från fett, olja eller andra föroreningar. Eventuell rost eller löst material bör avlägsnas för att säkerställa en stark och hållbar limning. Det kan också vara en bra idé att använda en primer eller aktivator för att förbättra limmets vidhäftning på ytan.

Limningsteknik

Att använda rätt limningsteknik är också viktigt för att uppnå en stark och hållbar limning utomhus. Det kan innebära att applicera limmet i ett jämnt och tunt skikt på båda ytorna som ska limmas, att undvika överflödigt lim som kan rinna eller skapa bubblor, samt att använda tryck eller tvingar för att säkerställa att de limmade ytorna är ordentligt sammanfogade under härdningsprocessen.

Rätt lim för att limma utomhus

Casco® Fix-It är ett monteringslim för kalla och fuktiga ytor som kan användas både inomhus och utomhus. För limning mot många olika material utan primer. Lätt att applicera mycket bra beständighet mot värme och fukt.

Casco® SuperFix  Ett superstarkt monteringslim med tätande egenskaper och utmärkt vidhäftning till de flesta material, utom feta plaster. Ojämnheterna i fogen kan vara flera millimeter. Limfogen blir fyllande och elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme och kyla, samt mot många olika kemikalier, t ex olja, aceton, ättiksyra, lacknafta m.fl. Kan användas inom- och utomhus

Casco® Strong Epoxy Professional är ett epoxibaserat, 2- komponentlim resistent mot vatten, hushållskemikalier och lösningsmedel av olika slag. För limning av metaller, keramik, porslin, kristall, glas, elfenben. Bra limför användning mellan snäva material.

Casco® Strong Epoxy Rapid är ett epoxibaserat 2-komponentslim idealisk för snabb, stark och osynlig reparation. Perfekt för snabb, stark och osynlig reparation av keramik, porslin och glas. Limmet är kristallklart och tål temperaturer upp till cirka +100 °C.

Casco® Strong Epoxy Metal Epoxibaserad tvåkomponent metallfärgad slitstarkt epoxilim. Limmar metall (stål, aluminium, järn) med varandra eller till sten, trä, betong och olika syntetiska material som Formica, polyester och Bakelite. Extremt stark limfog med hög motståndskraft mot kemikalier. Lämplig för att fylla små hål i radiatorer. 

Casco® Cascol Polyurethane är ett lösningsmedelsfritt trälim som härdar under påverkan av fukt i luften och från materialen som limmas ihop. För limning av trä på trä, trä på metall, sten, betong och olika plastmaterial. För inom- och utomhusbruk och har nästan transparent limfog.

limma utomhus