Ibland när du ska limma eller foga så kan du behöva förbehandla ytorna med primer eller aktivator för att få bästa slutresultat. Förutom det vanliga att det ska vara rent, torrt och homogent. Fritt från oljor, fett, damm och lösa partiklar, så behöver vissa material hjälp av primer eller aktivator för att lim och fog ska fästa ordentligt.

Behövs primer?

Det finns inga jämna ytor. Om man zoomar in på en yta riktigt mycket så ser man att en till synes helt slät yta är ojämn. Ytan kan även bestå av lösa partiklar eller vara nedsmutsad. Allt detta tillsammans kan göra att limmet eller fogen som man jobbar med inte får tillräkligt med fäste mot ytan. Ytterligare en sak som har stor påverkan är viskositeten i limmet eller fogen (Viskositet är ett mått på hur tjock eller lättflytande en vätska är).

Genom att först mätta ytan med en lättflytande, låg­viskös, primer får man både mer yta för limmet att fästa mot samt att primern binder ihop de eventuella lösa partiklar och smuts som finns på ytan.  

varför primer

Et yta som känns och ser slät ut är i själva verket full med toppar och dalar.

är primer nödvändigt

Lägger du ett tjockare, hög visköst, lim eller fogmassa på detta riskerar den att inte få så bra kontakt mot underlaget.

varför har man primer

En lågviskös, lättflytande, primer fyller ut ojämnheterna och gör så att limmet eller fogen får bättre fäste.

Primer och aktivator

Primer och aktivator är viktiga för att uppnå optimal vidhäftning och hållbarhet vid limning eller fogning.

Primer

Primern fungerar som en bindemedel mellan ytan och limmet eller fogmassan, vilket resulterar i en starkare och mer hållbar bindning. Primern kan också användas för att skydda ytan från korrosion, fukt och andra typer av skador. Utan primern kan limmet eller fogmassan inte bilda en stark bindning med ytan, vilket kan leda till en svag eller bräcklig fog.

Aktivator

Aktivator är en kemisk substans som används för att öka vidhäftningen för lim eller fog. Aktivator appliceras på icke porösa ytor före limning eller fogning och aktiverar ytan på materialet för att förbättra härdningsprocessen. Aktivatorn är särskilt användbar för att limma på ytor som är svåra att binda, såsom plast eller gummi.

 

Det är långt ifrån alla situationer som behöver primer eller aktivator. Men på svårare ytor som kanske kan vara svåra att rengöra eller som rent allmänt är svåra kan det vara bra med extra hjälp för att limmet eller fogen ska bli tillförlitlig och hållbar.

Flera typer av primer

Det finns primer och så finns det primer. På denna sida har du primer och aktivator för fog och lim som behöver lite extra hjälp att fästa mot underlaget eller där förutsättningarna inte är optimala.

Om du är ute efter primer som är anpassad för avjämningsmassor, handspackel och fästmassor så klickar du dig vidare här.

 

Golvprimer

Vilket ska jag använda? Primer eller aktivator

Primer

Bör användas när du ska limma eller foga på porösa material som till exempel betong, tegel eller lättbetong, utomhus.

Aktivator

Är en vidhäftningsförbättrare för icke-porösa material som metaller, plast och målade ytor. Det gör att limmet eller fogen får bättre fäste. Det gäller både inom- och utomhus.

 

 

Det första du ska kolla upp med materialet är alltså om det är poröst eller icke poröst material. Det avgör vilken förbehandling som du ska välja.

Hur tar du reda på om materialet är poröst eller icke-poröst då? Jo, lägg en droppe vatten på ytan, försvinner vattnet in i materialet är det sugande. Om droppen däremot ligger kvar på ytan är materialet icke sugande.

prima porösa material

Lägga på primer och aktivator

Primer lägger du på med pensel i omgångar tills ytan är mättad. En aktivator lägger du på samtidigt som den rengör. Använd en ren luddfri duk fuktad med aktivator för att torka av ytorna. Viktigt att du läser i produktdatabladet för rätt tillvägagångssätt.

Primer och aktivator har en öppentid. Det vill säga att du måste vänta en viss tid för primern eller aktivatorn ska torka. Men du får inte vänta för länge med limmet eller fogen då effekten försvinner efter ett tag. Läs noga instruktionerna på förpackningen.

Bli en bättre hantverkare!

Vill du lära dig mer om trälim, monteringslim, fogskum, förbehandlingar med mera.

I vår kunskapsportal hittar du bra onlinekurser där du snabbt och enkelt kan lära dig var, när och hur du ska använda våra olika produkter på bästa sätt!