Det finns olika typer av golvlim som till exempel mattlim, parkettlim och flera olika lim för att limma plastmatta. All golvlimmer är anpassade både för olika golvunderlag men även ytmaterialets egenskaper. Därför är viktigt att använda rätt golvlim för att resultatet ska bli bra.

Vi fokuserar dock inte enbart på underlaget och ytskiktet när vi utvecklar nya lim, vi försöker även optimera följande egenskaper:

Öppentid/monteringstid

Skjuvhållfasthet/bindningstid

Framträdande limränder

Monteringsegenskaper/klibbighet

Elasticitet

Filmbildningsegenskaper

Appliceringsegenskaper

Golvlim för alla olika typer av golvmaterial

Alla våra golvlimmer är testade och kvalitetskontrollerade för att vara lättarbetade samtidigt som de är hållbara och klarar den tuffa miljö som många golv är utsatta för. Vi har golvlim till plastmatta, våtrumsmatta med fuktspärr, heltäckningsmatta, parkettgolv, spånskivor och mycket mer.

Golvvärme
Alla våra limmer kan användas för golv med golvvärme. Golvvärmekablar och vattenburen golvvärme påverkar härdningen av golvlimmet olika. Läs produktbladet för vad som gäller respektive golvlim.

 

Plastmatta - PVC

PVC matta
Dagens sortiment av plastgolv är komplext och brett med attraktiva ytmaterial för nästan alla miljöer. Från ljust och flexibelt vinylgolv för hemmabruk, till tufft halkskyddat golv för sjukhus och storhushåll. Våra lim är anpassade till varje ytmaterial och dess specifika krav, med enkel applicering och tillförlitliga resultat

Lämpliga golvlimmer

CascoProff GP Plus

CascoProff GP

CascoProff Extra

CascoProff Extra LE

CascoProff HighTack

CascoProff

CascoProff Universal

Linoliummatta

Linoleum är ett naturligt ytmaterial som är gjort av korkmjöl, linolja, tallharts och trämjöl. Det är hållbart och flexibelt och har goda isolerande egenskaper. Därför är linoleum ett populärt alternativ för både hem- och arbetsmiljö. Våra lim som är anpassade för linoleum är lättapplicerade och innehåller låga halter av vatten för att undanröja risken för att mattan ska svälla.

Lämpliga golvlimmer

CascoLin Plus

CascoLin Extra

CascoProff GP Plus

CascoProff GP

Textilmatta

Grövre typer av textila golv - kokosfiber, jute, sisal och action back - är mer krävande att lägga än enkla mattor med skumbaksida. Vi erbjuder därför lim med extra starkt hugg för mer svårlimmade textilier. För mindre komplicerade läggningar har vi vattenbaserat lim med tejpeffekt för att det ska vara enkelt att byta i framtiden.

Lämpliga limmer

CascoProff Textile

CascoProff GP Plus

CascoProff GP

CascoProff TapeFix

Gummimatta

Gummigolv är robusta, flexibla och mångsidiga samt har fördelen av att kunna motstå extremt hög belastning. Vi levererar tuffa, välbeprövade limmer för både hårt utsatta golv och mer lättmonterade ytmaterial, alla anpassade till olika slags stress.

Lämpliga limmer

CascoProff Extra

CascoProff XStrong

CascoThan 2K

CascoProff Universal

Trä - Parkettgolv

Trä är ett levande material som rör sig. Limmat trägolv är nästan ljudlöst eftersom det följer dina rörelser utan irriterande trumljud eller knarr. Våra lim passar de flesta typer av trägolv och läggningsmetoder samt att de även kan användas på fuktig betong, med upp till 85% RF.

Lämpliga limmer

Parkett Elastic Plus

Parkett Elastic Comfort

Special

Svårlimmade underlag, särskilda krav eller ovanliga klimatförhållanden? Casco Floor Expert har ett brett utbud av produkter för alla typer av situationer. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta en produkt för just ditt behov.

Lämpliga limmer

CascoPlomb

CascoProff Conductive

Casco Contact

Våtrum, vägg

För limning av mattor i våtrum och vägg.

AquaProff

Casco Proff GP

Casco Proff GP Plus

Plastmatta utan PVC

Det finns flera typer av mattor under kategorin Plastmatta utan PVC. Kallas även klorfria mattor. Till vissa tillverkares mattor fungerar de flesta limmer, andra har specifika krav med egna tester. Därför är det viktigt att kontrollera ytmaterialtillverkarens godkännande i sådana fall.

CascoProff XStrong

CascoProff Universal

Golvlim mattlim parkettlim
limma textilmatta

Emissioner och EMICODE

Emicode är ett klassificeringssystem som utgår från produkters emission, de kemiska ämnen som ett material avdunstar till luften. Utifrån GEV:s kontrollmetoder och kriterier kan en produkt förses med GEV:s varumärkesskyddade symbol. Detta förenklar jämförelser mellan olika produkters emissioner. Tänk på att ta hänsyn till emission av flyktiga organiska föreningar, VOC, inte bara under installationen av golvmaterialet utan också under golvkonstruktionens livslängd.

EMICODE® EC1
Den här kategorin tilldelas de produkter som har mycket låga utsläpp. Kategorin innebär att produkter lever upp till de strängaste miljö- och hälsokraven.

EMICODE® EC1PLUS
Det här är premiumkategorin. Den infördes 2010 och kräver ännu högre och strängare gränsvärden än den bästa kategorin EC1.

Ibland finns det även ett R i bakgrunden av EMICODE logon, det betyder att produkten är ”reglerad” och ska användas tillsammans med skyddsutrustning, t ex skyddshandskar, glasögon etc.

golvlim med låga emissioner

Verktyg och tillbehör

För montering av våtrumsmatta

Limspackel 6109, 23 cm bred: 4 m²/l
Limspackel 6108, 28 cm bred: 4-5 m²/l 

De är gjorda av plast med tänder av hårdmetall.

Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2.500 m².          Förpackning: 1 st

limspridare
För montering av trä

Limspackel 6119, 23 cm bred: 1 m²/l
Limspackel 6118, 23 cm bred: 2-3 m²/l 

De är gjorda av plast med tänder av hårdmetall.

Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2.500 m². Förpackning: 1 st

limspridare

Fler produkter i Casco Floor Expert sortimenmtet