Casco® Floor Expert MBS

Moisture Block Surfacer: 2-komponents fuktisoleringsystem 

Fuktisolering för bygg/restfukt i cementunderlag och avjämning i ett steg. 2-komponent avjämningsmassa lämplig på mineraliska underlag för att isolera fukt innan man lägger golvbeläggningar eller parkett, för skikttjocklek 3 - 10 mm. Casco® Floor Expert MBS har reducerat CO2 fotavtryck på -40 %. Endast för inomhusbruk.

  • lösningsmedelsfri enligt TRGS 610
  • snabb torktid
  • vattenresistent
  • självnivellerande
  • syntetiskt harts modifierad
  • reducerat CO2 fotavtryck på -40%
Casco® Floor Expert MBS Casco® Floor Expert MBS