Casco® Building Acrylic

Akrylbaserad fogmassa för inomhusbruk

Akrylfogmassa för tätning av sprickor i t.ex. dörrar, byggnadselement, betongvägg, snickerier med fler. Fäster mot de flesta ytor såsom betong, puts, tegel, murverk, trä och målade ytor. Endast för inomhusbruk. Fungerar även som akustikfogmassa.

  • Tätning och fog inomhus
  • Övermålningsbar efter ca 1 timma
  • Lättarbetad
Casco® Building Acrylic Casco® Building Acrylic