Casco® Express Glas

UV-härdande lim med hög viskositet för limning av glas mot glas och glas mot metall.

UV-härdande lim med hög viskositet för limning av glas mot glas och glas mot metall.

  • Härdar snabbt
  • Klar limlinje
  • Särskilt bra vidhäftning till glas
  • Utmärkt beständighet mot värmeåldring
  • Mycket god beständighet mot fukt, vatten och rengöringsmedel
  • Härdar genom UV-strålning