Limma trä

Att limma trä mot olika material kan vara fördelaktigt av flera skäl. Limning binder mellan träet och det andra materialet över hela fogens yta, vilket kan resultera i en starkare fog än andra typer av fästmetoder, såsom skruvar eller spikar. Limning kan även ge en osynlig fog mellan trä och andra material, vilket kan vara fördelaktigt, särskilt när det gäller möbel- eller snickeriarbeten.

Rätt lim ger en flexibel fog vilket kan vara användbart när man limmar trä mot andra material som har olika egenskaper och rör sig olika över årstider. Lim kan fylla ut små utrymmen och kompensera för ojämna ytor, vilket gör det möjligt att skapa en jämn och stabil fog även när trä och andra material inte passar perfekt tillsammans.

Olika lim för olika resultat

Trälim

Vanligt trälim är ett populärt lim för att limma trä mot olika material. Det är vattenbaserat och ger starka och flexibla fogar som tål belastning och rörelse. Det används ofta inom snickeri och möbeltillverkning för att skapa hållbara fogar mellan träytor.

Epoxylim

Epoxylim är ett mycket starkt lim som är känt för sin extrema styrka och beständiga limfogar, samt sin motståndskraft mot fukt, kemikalier och värme. Det används ofta inom bygg- och konstruktionsindustrin där extra hållbarhet krävs.

Träspackel

Träspackel är en slags lagningsmassa för trä som används för att fylla i sprickor, hål eller skador i träytor. Det är en massa som kan formas och anpassas till träets naturliga form och färg, vilket ger en osynlig lagningsfog. Träfiller används för att reparera små skador på träytor och för att återställa träets utseende och funktion. 

Rätt lim för att limma trä mot olika material

Vanligt trälim - Stark och hållbar fog för trä mot olika material
Casco® Cascol Indoor
är ett snabbhärdande trälim för snickerier inomhus med kort pressningstid och lång hållbarhet. Speciellt bra vidhäftning till hårt och exotiskt trä

Casco® Cascol Polyurethane är ett lösningsmedelsfritt trälim som härdar under påverkan av fukt i luften och från materialen som limmas ihop. För limning av trä på trä, trä på metall, sten, betong och olika plastmaterial. För inom- och utomhusbruk och har nästan transparent limfog.

Epoxylim - Extremt starka fogar för trä och andra material
Casco® Strong Epoxy Rapid är ett epoxibaserat 2-komponentslim idealisk för snabb, stark och osynlig reparation. Perfekt för snabb, stark och osynlig reparation av keramik, porslin och glas. Limmet är kristallklart och tål temperaturer upp till cirka +100 °C.

Casco® Strong Epoxy Superquick är ett extra snabbhärdande 2-komponents epoxilim. Det limmar glas, porslin och keramik och ger en stark och beständig lagning på 90 sekunder.

Träfiller - Flexibel lagningsmassa för trä
Casco® Cascol WoodFiller är en vattenbaserad lagningsmassa för trä för fyllning och reparation av sprickor och hål i trä inomhus. Kan slipas, målas och laseras. Den har kort torktid, bra fyllningsverkan och innehåller inget lösningsmedel.

limma trä mot metall