Casco® Multiseal/BYGGFOG

Elastisk fogmassa för in- och utvändig fogning.

Fukthärdande lågmudulär elastiskt fogmassa för inomhus och utomhus bruk. Ger en vattentät tätning med goda mekaniska egenskaper. Mycket bra vidhäftning till de flesta byggmaterial. Rörelseförmåga ± 25%.

  • Ftalatfri
  • Övermålningsbar (gör förtest)
  • Utmärkta berabetningsegenskaper
  • Miljömässigt gynnsam när det gäller arbete och inomhusmiljö samt avfallshantering och livscykelaspekter
  • Rörelseförmåga ± 25%
  • Mycket god väder- och åldringsbeständighet
  • Elastisk över en bred temperaturintervall
  • Mycket bra vidhäftning till många olika underlag
 
 
   
Casco® Multiseal/BYGGFOG Casco® Multiseal/BYGGFOG Casco® Multiseal/BYGGFOG