Casco® MultiTech

Elastiskt allround lim och fogmassa

Casco® MultiTech ett en-komponent allround lim och fogmassa med brett användningsområde och god vidhäftning mot de flesta underlag.

 • Goda mekaniska egenskaper
 • God väderresistens
 • Lätt att applicera
 • Lätt att glätta
 • Hög elasticitet
 • Rörelseförmåga ± 20 %
 • Isocyanat, ftalat och tennfri
 • Mycket låga emissioner
 • Övermålningsbar
 • Resistent mot söt-och saltvatten samt tillfällig belastning av utspädda basiska eller syralösningar
 • Kan frysa och tina utan att förlora sina egenskaper
Casco® MultiTech Casco® MultiTech Casco® MultiTech