Casco® AquaSeal

SMP-baserad elastisk fogmassa för våtrum

Casco® AquaSeal  en 1-komponent, SMP-baserad, silikonfri, fukthärdande, antimögelbehandlad elastisk konstruktions fog. Särskilt lämplig för anslutningsfogar i våta utrymmen inne och ute.

  • Långvarig motståndskraft mot mögel
  • Svag doft och låga emissioner
  • Fri från isocyanater
  • Fri från silikon
  • God kemikaliebeständighet
  • Kompatibel med Cascos våtrumssystem
  • Övermålningsbar
Casco® AquaSeal Casco® AquaSeal