När man tänker fogskum så tänker man oftast på isolering runt fönster- och dörrkarmar. Men det har flera användningsområden än så bland annat ljuddämpande, fogning runt rör och genomföringar samt utfyllnad av hålrum.

Isolerar, fyller hålrum och dämpar buller

Fogskum är en typ av expanderande skum som används för att täta och isolera mellanrum och sprickor. Skummet appliceras med en aerosolburk eller från en skumpistol och expanderar sedan för att fylla ut utrymmet där det  applicerats.

Fogskum används främst för att isolera och täta utrymmen, såsom mellanrum mellan fönsterkarmar och väggar, tak och golv, samt vid håltagning för rörsystem i väggar. Genom att fylla ut dessa utrymmen kan fogskum bidra till att minska luftläckage och energiförlust.

Hög isoleringsförmåga

Tåligt mot fukt och vatten

Minskar buller

Fogskum är också relativt lätt att applicera och kan användas på både stora och små områden. Det är dock viktigt att använda fogskum med försiktighet eftersom det kan expandera mycket och skada omgivande material om det appliceras felaktigt. Det är också viktigt att använda skyddskläder och ventilera området när man arbetar med fogskum eftersom det kan vara irriterande för hud, ögon och andningsvägar.

Skumisolering runt fönster

Bättre skum med fogskumpistol

Fogskum

Använder du en fogskumpistol vid  appliceringen blir arbetet lättare samt att man får ut mer skumvolym ur burken. Så om du har ett större projekt framför dig så är det värt att investera i en fogskumpistol. Om du bara ska göra ett enstaka fönster fungerar flaskan med medföljande rör utmärkt.

Om du använder fogskumpistol ska du rengöra den direkt efter användning med Casco Rengöringsvätska. Detta kan du även använda om du får spill. Om du inte tar bort det direkt får du vänta till det härdat och skrapa bort rester mekaniskt.