Golvprimer används till förbehandling av golv inomhus före applicering av avjämningsmassa, fästmassa eller dylikt. Det finns golvprimer för alla typer av underlag, även de med hög RF% som till exempel nygjuten betong. Golvprimern förbättrar vidhäftningen, skyddar underlaget samt fungerar som dammbindare.  

Primern förbättrar vidhäftningen bland annat genom att den bromsar fuktupptagningen i ytan under så att fästmassan kan härda ordentligt. Om underlaget ”stjäl” vatten från fästmassan påverkas härdningen och vidhäftningen försämras.

Lägg ut golvprimern med en mjuk borste eller roller. Var noga med att få full täckning på hela ytan. Om underlaget är starkt sugande kan ett andra lager golvprimer behövas. Var dock noggrann med att det inte bildas pölar som ligger kvar. Var uppmärksam på anläggningstiden för nästa skikt. Primers har oftast en minimumtid och en maxtid innan nästa skikt.

primer betong

VD Moisture Block - Unik problemlösare som kan spara månader i tidplanen

primer på våt betong

VD Moisture Block är en vattenbaserad primer, fukt- och alkalispärr som kan användas på betong med en RF på upp till 96 %. Detta innebär att installation av golvbeläggning kan ske mycket tidigare vid nyproduktion av byggnader. Då den  är vattenbaserad har den inte de nackdelar som de konventionella epoxiprodukterna har som används för samma  ändamål; Den är inte frätande, har en kort torktid och behöver inte slipas innan du applicerar det andra lagret.

  • För tidigare installation av golvbeläggningar i nya byggnader
  • Blockerar fukt upp till 96 %
  • Klar att använda - färdigblandad
  • Möjliggör priming och avjämning samma dag
  • Ej frätande
  • EC 1 PLUS och M1

Fler produkter i Casco Floor Expert sortimenmtet