Casco® ClearTech

Klar och transparent fukthärdande elastisk fogmassa

Flexibelt lim och fogmassa. Kan användas istället för silikon.

  • Utmärkt vidhäftning till de flesta material utan primer
  • Fri från isocyanater, lösningsmedel och silikoner
  • Ingen krympning, bubbelfri
  • Neutral härdning, nästan luktfri
  • Ej korrosiv mot metaller
  • Absorberar akustiska och mekaniska vibrationer
  • Inne och ute
  • Övermålningsbar
  • Kan frysa och tina utan att förlora sina egenskaper
Casco® ClearTech Casco® ClearTech Casco® ClearTech