Casco® Kontaktlim

Ett ljust färgat tixotropt kontaktlim i en lösningsmedelsblandning utan toluen

Ett ljust färgat tixotropt kontaktlim i en lösningsmedelsblandning utan toluen.

  • Hög initial styrka
  • Fäster direkt
  • Bra val vid limning mellan två täta material
  • Tixotropisk och speciellt lämplig för vertikala ytor
  • Bra vattenbeständighet
  • Mycket bra långsiktig prestanda