Sika - Cookiemeddelande

Senast uppdaterat: Juni 2020

Detta cookiemeddelande beskriver hur Sika Sverige AB, Box 8061, 163 08, Spånga, Sweden  (”vi” eller ”oss”) använder cookies och liknande tekniker för att samla in och lagra information när du besöker våra webbplatser. För ytterligare information om våra databehandlingsaktiviteter, inklusive information om dina rättigheter, se vårt: Behandling av personuppgifter.


1. Vad är cookies och vilken information samlar de in?

När du besöker vår webbplats eller tittar på våra tjänster online kan vi eller en auktoriserad tredje part skicka dig en cookie. Cookies är små textfiler som kan placeras på din enhet. När en webbplats besöks kommer en cookie som har placerats på en enhet skicka information till den part som placerade den. Cookies är vanliga och används på många webbplatser. En cookie innehåller normalt namnet på den domän som den kommer från, cookiens ”livstid” och vanligtvis en IP-adress eller annat unikt nummer på enheten och kan därför innehålla personuppgifter, dvs. information som kan relateras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Sessions- och permanenta cookies

Våra webbplatser kan placera sessions- och permanenta cookies på din enhet. Skillnaden mellan en sessionscookie och en permanent cookie har att göra med hur länge cookien finns kvar. Sessionscookies finns normalt kvar så länge du använder din webbläsare eller under din webbsession. Cookien försvinner när du avslutar din webbsession. Permanenta cookies, som namnet antyder, är permanenta och finns kvar efter att du har stängt av din webbläsare. Detta innebär, till exempel, snabbare och ofta smidigare tillgång till vår webbplats.

3. Typer av cookies, syften med cookies och rättslig grund för cookies?

Vi använder olika typer av cookies:

  • Absolut nödvändiga cookies: Absolut nödvändiga cookies behövs för att besöka webbplatsen och använda dess funktioner. Om du blockerar nödvändiga cookies kommer funktionerna på webbplatsen att påverkas. Den rättsliga grunden för insamling av information genom absolut nödvändiga cookies är för fullgörande av avtal (Art. 6 (1) b i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR) (om vi har ingått ett avtal med dig om användning av webbplatsen) eller vårt eller tredje parts berättigade intressen (Art. 6 (1) f GDPR), såsom tillhandahållande av en fungerande webbplats. Mer information om avvägningen mellan intressen är tillgänglig på begäran.
  • Prestandacookies: Prestandacookies gör det möjligt för oss att samla in information om enskilda användares bruk av webbplatsen och omfattningen av sådan användning. Detta inkluderar huruvida en användare har besökt webbplatsen tidigare, vilken webbplats användaren kom från närmast, övergripande användning av webbplatsen samt vilka områden användaren föredrar. Denna information hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda och användarnas upplevelse på webbplatsen. Den rättsliga grunden för insamling av information via prestandacookies ligger i ditt samtycke (Art. 6 (1) a i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR).
  • Funktionscookies: Med funktionscookies kan vi lagra de val och inställningar du har gjort (dvs. språk, område, textstorlek, teckensnitt). Om du blockerar funktionscookies kan funktionerna på webbplatsen påverkas. Den rättsliga grunden för insamling av information genom funktionscookies ligger i ditt samtycke (Art. 6 (1) f GDPR).
  • Riktade-/annonscookies: Riktade-/annonscookies gör det möjligt för oss att analysera effektiviteten av våra marknadsaktiviteter och tillhandahålla riktade annonser som är anpassade till dina intressen. Om du blockerar sådana cookies blir din upplevelse inte anpassad till dig. Den rättsliga grunden för insamling av information via riktade-/annonscookies ligger i ditt samtycke (Art. 6 (1) a i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR).
     
4. Cookies från första part och tredje part

Vår webbplats kan placera förstapartscookies och tillåta tredje part att placera cookies på din enhet. Skillnaden mellan en förstapartscookie och en cookie från tredje part har att göra med kontroll över den part som placerar cookien. Förstapartscookies kommer från den webbplats som skapade dem. Med hjälp av dem kan vi erbjuda en effektiv service och spåra beteendemönster hos våra besökare på webbplatsen. Tredjepartscookies, å andra sidan, placeras på din enhet av en extern part (dvs. inte av oss). Även om vi ger tredje part tillgång till webbplatsen för att placera cookies på användares enheter så har vi inte kontroll över den information som sådana cookies ger och vi har inte heller tillgång till dessa uppgifter. Informationen kontrolleras helt av den tredje parten och behandlas enligt deras integritetsmeddelande. Den rättsliga grunden för insamling av information via tredjepartscookies beror på typ av cookie, se ovan.

5. Cookies som används på våra webbplatser

De cookies som används på vår webbplats beskrivs i detalj i vårt Informationscenter för cookies (Cookie Preference Center). Där hittar du namn på cookien, fil(er), förklaring, varaktighet, cookietyp och mottagare och, om tillämpligt, gällande säkerhetsåtgärder.

6.  Återkalla samtycke, blockera cookies, browserinställningar

Om du har lämnat ditt samtycke kan du återkalla det när som helst med framtida verkan via vårt Informationscenter för cookies (Cookie Preference Center). Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av hantering före samtyckets återkallande.
Du kan också ändra dina val gällande användning av vissa typer av cookies och liknande tekniker i vårt Informationscenter för cookies (Cookie Preference Center).
De flesta webbläsare erbjuder också åtminstone delvis kontroll av de flesta cookies via webbläsarens inställningar. Du kan blockera användningen av cookies genom att välja tillämpliga inställningar i din webbläsare för att avböja cookies. Du kan också radera existerande cookies via din webbläsare.
Men observera att om du återkallar ditt samtycke eller blockerar cookies kan du kanske inte använda alla funktioner på våra webbplatser. Du kan till exempel få begränsad åtkomst till vissa delar eller omdirigeras till en annan del av webbplatsen.

7. Kontakta oss

För ytterligare information om vår användning av cookies och liknande tekniker samt vidare information om behandlingen av dina personuppgifter, besök vårt Behandling av personuppgifter eller kontakta oss på:

Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08, Spånga, Sweden
[email protected]