Lättare att välja

Casco primers får ny design och byter namn. Alla Casco primers passar till både golv- och plattsättningssortimenten i Casco och Casco Floor Expert så därför sammanförs sortimentet i Casco Floor Expert med Casco för att göra det lättare att välja. Dessutom blir det mindre svinn genom att det är färre produkter.

Casco VD Universal Primer
Lösningsmedelsfri dispersions-primer koncentrat. Finns i 1 kg, 5 kg och 10 kg.
Läs mer om produkten här

Casco VD Super Grip
Färdigblandad specialprimer för täta och icke absorberande underlag. Finns i 1 kg och 5 kg.
Läs mer om produkten här

Casco VD Ready Fix
Färdigblandad, snabbhärdande specialprimer för sugande underlag. Finns i 5 kg.
Läs mer om produkten här

golvprimer