Casco® Strong Epoxy Professional

Epoxibaserad, 2-komponent lim.

Epoxibaserat, 2- komponent limfog resistent mot vatten, normala hushållskemikalier och lösningsmedel av olika slag.

  • Hög skjuv- och skalstyrka
  • Tål temperaturer upp till +60 °C
  • Fyllning av hål
  • Bra val vid bindning mellan snäva material
  • Bra motstånd mot dynamisk belastning
  • Kan övermålas
  • Mycket bra långsiktig prestanda
  • Ej känslig för kyla