Casco® Strong Epoxy Super Quick

Supersnabbt transparent epoxibaserat lim

Limmet är motståndskraftigt mot vatten, vanliga hushållskemikalier och lösningsmedel av olika slag.

  • Hög motståndskraft mot kemikalier
  • Tål temperaturer upp till +70 °C
  • Perfekt för fyllning av sprickor tack vare fyllningskapaciteten
  • Bra val vid limning mellan täta material
  • Supersnabb härdning
  • Genomskinlig limfog
  • Kan slipas, fyllas, borras och målas efter härdning