Casco® ClearSeal Glasklar

Klar och transparent fukthärdande elastisk fogmassa  för inomhusbruk.

Flexibelt lim och fogmassa. Kan användas istället för silikon.

  • Utmärkt vidhäftning till de flesta material utan primer.
  • Utmärkta verktygsegenskaper
  • Miljögynnsam med hänsyn till arbets- och inomhusmiljö samt avfallshantering och livscykelaspekter.
Casco® ClearSeal Glasklar Casco® ClearSeal Glasklar