Casco® Marin&Teknik

Fukthärdande elastisk lim och fogmassa för krävande områden.

Övermålningsbart allmänt utomhuslim och tätningsmassa. 1-komponent, lösningsmedelsfri, övermålningsbar med brett vidhäftningsspektrum.

  • Kan målas med de flesta färger
  • Utmärkta väderbeständighetsegenskaper
  • Absorberar akustiska och mekaniska vibrationer
  • Utmärkt vidhäftning till de flesta material utan primer
  • Utmärkta verktygsegenskaper
  • Miljögynnsam med hänsyn till arbets- och inomhusmiljö samt avfallshantering och livslängd