Casco® Foam

Universal PU-fogskum för fyllning, tätning och isolering

Casco® Foam 1-komp polyuretanskum, självexpanderande applicerat med munstycke . Den är utformad för användning för flera ändamål.

  • 1-komp klar att använda
  • Enkel applicering med munstycke
  • Effektiv ljuddämpning
  • Kan skäras, klippas, slipas och målas
  • Bra vidhäftning till många byggmaterial
  • Bra värmeisolering
Casco® Foam